Головна
Monday, 04 April 2011 15:19

DEBATABLE ISSUES OF FINANCES ECONOMIC ESSENCE

Rate this item
(1 Vote)

V. Golub

Debatable issues of finances economic essence

The article is devoted to generalization of the author’s teaching materials aimed at intensification of mastering the basic concepts of the general course in finances. The place of financial science among other theoretical courses is clearly defined. The author reveals the essence of finances as a very complicated multi-aspect social phenomenon that has a visible side, which is associated with cash payments, and the invisible side, which reflects the value movement of created GDP through the exchange-distributive processes.

Key words: finances, money calculations, IGP

 

 

Актуальність теми дослідження. У теорії фінансів існують деякі складні й навіть дискусійні питання, які стосуються економічної сутності комплексної економічної категорії фінанси, економічна сутність яких поки що до кінця не розкрита. Ця проблема значно ускладнюється тим, що економічна сутність фінансів прихована за зовнішніми формами її прояву. Фінанси як наукове поняття звичайно асоціюється з тими процесами, котрі, на перший погляд, проявляються у різних формах і обов’язково супроводжуються рухом (готівковим чи безготівковим) грошових засобів. Але цей видимий рух грошових засобів сам по собі не може розкрити економічної сутності фінансів, оскільки фінанси є достатньо складним багатоплановим суспільним явищем, що характеризується різними ознаками та формами прояву.

Постановка проблеми. На наш погляд, проблему дослідження фінансів можна наочно розкрити, використовуючи відповідні формалізовані схеми, які допоможуть студентам засвоїти основні базові поняття теорії фінансів та зрозуміти взаємозв’язок між комплексною економічною категорією «фінанси» та конкретними фінансовими категоріями. Ці схеми допоможуть показати діалектичний розвиток теорії фінансів від найпростіших категорій «податок» і «ціна» до узагальнюючої категорії «фінанси».

Метою даної роботи є узагальнення власних методичних розробок, спрямованих на інтенсифікацію засвоєння базових понять загального курсу фінанси.

Дуже важливо, на наш погляд, спочатку чітко визначити місце фінансової науки серед інших теоретичних курсів.

Виклад основного матеріалу. Фінанси являють собою достатньо складне багатопланове суспільне явище, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. Як і будь яке явище, вони можуть розглядатися на різних рівнях узагальнення і деталізації. У цілому блок фінансових дисциплін можна умовно поділити на три рівні.

Перший – загальна теорія фінансів, яка визначає і характеризує головні фінансові відносини, формує основні форми і поняття, що в подальшому поглиблюються й конкретизуються.

Другий – передбачає конкретизацію (диференціацію) теорії фінансів, на якому визначаються і характеризуються окремі сфери і ланки фінансових відносин. Ці відносини вивчаються в рамках таких дисциплін, як фінанси підприємств, страхова справа, державні фінанси, податкова система, міжнародні фінанси, гроші та кредит, банківські операції тощо.

Третій – визначає прикладну теорію, яка вивчає конкретні методи використання та управління фінансовими відносинами. Сутність цих відносин вивчається в рамках таких курсів, як фінансовий менеджмент, страховий менеджмент, банківський та кредитний менеджмент, фінансовий ринок, фінансовий механізм макроекономіки та зовнішньоекономічної діяльності тощо. Ось чому так важливо вивчення загальної теорії фінансів.

Для більш глибшого розкриття економічної сутності фінансів, треба чітко визначити те загальне, що лежить в основі різних фінансових операцій. Перш за все, в основі будь-яких фінансових операцій слід розглядати наявність відносин між різними суб’єктами суспільного виробництва, що в економічній теорії визначенні як об’єктивні виробничі відносини.

Отже, фінанси, відображаючи реально існуючі в суспільстві виробничі відносини, які мають об’єктивний характер, виступають як об’єктивна економічна категорія. Найважливішою ознакою фінансів є грошовий характер цих відносин, оскільки гроші є обов’язковою умовою існування фінансів. Гроші - це основний інструмент фінансових операцій. Якщо немає грошей, то не може бути фінансів, тому що фінанси є суспільна форма, яка зумовлена існуванням грошей.

Водночас, фінанси, маючи власний зміст, не перестають бути економічними відносинами, під якими, як відомо, розуміють об’єктивні відносини між особами в процесі суспільного виробництва. Отже, фінансові відносини співвідносяться з економічними як часткові із загальним. Виходячи з економічної сутності фінансів, дамо наукове визначення фінансів як об’єктивної економічної категорії.

Фінанси – це економічні відносини, які виникають у процесі розподілу і перерозподілу вартості ВВП або/та частини національного багатства на макрорівні, а також доходу або прибутку на мікрорівні, у зв’язку із формуванням грошових фондів у суб’єктів господарювання або держави та використанням їх на розширене відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства.

 

Звернутися до повного тексту статті в форматі PDF

Read 10829 times
 

Who is on-line

We have 10 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday265
mod_vvisit_counterYesterday265
mod_vvisit_counterThis week2180
mod_vvisit_counterLast week1224
mod_vvisit_counterThis month6821
mod_vvisit_counterLast month7763
mod_vvisit_counterAll days492195