Архив

Головна
Понедельник, 04 Апреля 2011 15:40

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В ГЛОБАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Оцените материал
(0 голосов)

Л. Д. Лебединская , к.э.н., доцент

Л. М. Ремнева , к.э.н., доцент

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В ГЛОБАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Раскрыта сущность воздействия финансовой глобализации на деятельность страховых компаний; выявлены важнейшие факторы, тормозящие развитие отечественного страхового рынка; разработаны предложения по обеспечению финансовой устойчивости отечественных страховиков в глобальной среде.

Ключевые слова: страховой рынок, финансовая глобализация, финансовая устойчивость.

 

 

Постановка проблеми. Ринкові перетворення в економіці України докорінно змінили роль і місце страхування в системі сучасних фінансових відносин. Ефективність впливу страхових компаній як фінансового стабілізатора на соціально-економічний розвиток економіки в значній мірі залежить від досконалості методів управління фінансовою діяльністю та їх відповідності сучасним потребам забезпечення фінансової стійкості страховиків в глобальному середовищі.

Враховуючи, що фінансова глобалізація для транзитивних економік може мати не лише позитивні, а й значні негативні наслідки (розрив рівня фінансового і економічного розвитку окремих країн, відрив фінансових потоків від реальних потреб економіки, ослаблення зв’язків між інвесторами і позичальниками, небезпека глобальних фінансових криз і підриву суверенітету країн з невисоким рівнем розвитку з причин боргової та іншої фінансової залежності тощо), об’єктивно посилюється роль постійного моніторингу зазначених процесів на національному рівні з метою вчасного запобігання негативним наслідкам, максимально ефективного використання усіх перспектив розвитку і розширення можливостей позитивного впливу глобалізації на національну економіку.

В цьому контексті цілком логічним є дослідження впливу глобалізації на механізм формування страхового ринку України. Реалії сьогодення свідчать, що у чистому вигляді національних страхових ринків не існує. Усі вони через експансію іноземного капіталу, через систему перестрахування ризиків на зарубіжних страхових ринках, створення спільних страхових компаній злилися в єдиний страховий простір та зазнали суттєвих змін. При цьому загострились проблеми, пов’язані із забезпеченням фінансової стійкості та конкурентоспроможності вітчизняних страхових компаній в новому економічному середовищі. Розв’язання таких проблем в Україні потребує поглиблених досліджень позитивних і негативних факторів, які привносять в український страховий ринок зарубіжні страхові компанії, а розробку стратегічних аспектів забезпечення фінансової стійкості вітчизняних страхових компаній в умовах фінансової глобалізації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у розробку теоретичних і практичних засад функціонування національних ринків страхових послуг в умовах глобалізації світового господарства внесли зарубіжні вчені-економісти Н. Адамчук, Д. Ізвєков, Т. Коупленд, Т. Коллер. У вітчизняній літературі питанням впливу фінансової глобалізації на страхування в Україні присвячені дослідження В. Базилевича, О. Залєтова, В. Плиси, Ю. Уманціва, Л. Шириняна, А. Глущенко. В той же час, проблемні питання забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в умовах глобального середовища ще вивчені недостатньо й потребують поглибленого дослідження та аналізу.

Мета статті. Метою статті є виявлення впливу фінансової глобалізації на діяльність страхових компаній, аналіз позитивних і негативних наслідків, систематизація проблемних питань, що гальмують розвиток вітчизняного страхового ринку, та визначення факторів забезпечення фінансової стійкості вітчизняних страховиків в умовах глобалізації світового страхового ринку.

Викладення основного матеріалу. Глобальна економічна інтеграція є найважливішим чинником, який сприяє входженню країн у світове економічне співтовариство та багато в чому визначає подальший розвиток внутрішнього ринку країни. В повній мірі це стосується напрямів та умов гармонізованого розвитку вітчизняного страхового ринку.

Страховий ринок України виник із проголошенням незалежності країни і водночас відчув на собі всю жорстокість і безкомпромісність міжнародної страхової системи. Входження його до світового господарства є актуальним, але водночас і проблематичним, що обумовлено багатьма об’єктивними і суб’єктивними чинниками. Чи не найбільшою проблемою стало його формування за відсутності історичних коренів та відірваності української страхової системи від світових страхових ринків, що не могло не вплинути на низький рівень конкурентоспроможності українських страховиків.

Дослідження тенденцій розвитку страхового ринку України показав, що загальний обсяг страхових послуг на вітчизняному ринку є досить низьким в порівнянні з аналогічними показниками на розвинутих ринках. При частці страхового сектору у створенні ВВП на рівні 8-10 % для промислово розвинутих країн Заходу страховий ринок України досягає лише 2,2%.

Одним із основних показників розвитку страхового ринку будь-якої країни є зібрані страхові премії в розрахунку на одного громадянина. Цей показник дає можливість побачити, яке місце займає страхування в економіці країни. Дослідження показали, що лідером за цим показником є Швейцарія (5484,7 дол. США). Це свідчить про високий рівень розвитку страхового ринку страхування в цій країні, що не дивно, адже Швейцарія є однією із найбільш стабільних країн світу. Далі йдуть Великобританія (4967,5 дол. США), США (3864,7 дол. США) і Японія (3734,5 дол. США) – ці країни мають дуже високий показник страхових премій на одного громадянина. Середньосвітовий рівень цього показника становить лише 615 дол. Це наочно демонструє різницю в розвитку страхового ринку між розвиненими країнами та рештою світу.

Якщо взяти країни Центральної та Східної Європи, де цей показник на порядок менший, то і серед цих країн Україна посідає одне з останніх місць: обсяг страхових премій на одного громадянина в ній становить лише 55 дол. США. Таким чином, порівняно зі світовими тенденціями український страховий ринок має дуже мізерні масштаби, на Україну припадає менше, ніж один відсоток страхових премій, отриманих у світі. Це свідчить про наявність проблем, пов’язаних із забезпеченням сталого розвитку вітчизняного страхового ринку, та обумовлює дослідження питань, спрямованих на їх розв’язання в умовах подолання кризових явищ.

 

Звернутися до повного тексту статті в форматі PDF

Прочитано 5939 раз
 

На сайте

Сейчас 9 гостей онлайн

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня211
mod_vvisit_counterВчера169
mod_vvisit_counterНа этой неделе955
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе1275
mod_vvisit_counterВ этом месяце1673
mod_vvisit_counterВ прошлом місяце7440
mod_vvisit_counterВсего494487