ua en

Важливість розвитку і використання інформаційних технологій визнається в усьому українському суспільстві і знаходить своє підтвердження у широкому попиті ІТ-послуг. Цей попит та його задоволення висококваліфікованими ІТ-спеціалістами має цілий ряд особливостей. Не всі підприємства можуть дозволити собі постійно утримувати фахівців відповідного профілю або у зв’язку з обмеженням завдань, або з причини фінансового становища. У свою чергу сьогодні багато говориться про недоліки університетської освіти в Україні: це і недостатня практична підготовка студентів, і складність забезпечення диференційованого підходу до підготовки фахівців під конкретні потреби різних підприємств.

Одним із способів зближення системи освіти та попиту підприємств у фахівцях та послугах може бути поєднання класичної освіти та практичної діяльності в області ІТ-аутсорсинга. Навчальні заклади мають змогу навчати та залучати студентів і викладачів до виконання реальних практичних проектів від компаній-замовників, які є споживачами інформаційних технологій. При цьому фахівці провідних ІТ-компаній мають можливість виступати керівниками, експертами, тренерами, консультантами студентських проектних команд, а також виконавцями більш складних завдань. У підсумку компанія-замовник отримує реалізоване завдання, навчальний заклад підвищує конкурентоспроможність своїх випускників, ІТ-компанія отримує підготовлений кадровий резерв, фактично не витрачаючи часу на адаптацію спеціалістів.

З жовтня 2012 року Чернігівський національний технологічний університет став учасником проекту Темпус «Інноваційна гібридна стратегія ІТ-аутсорсингового партнерства з підприємствами». Координатором проекту від Європейського Союзу є Технічний університет Вільдау (Німеччина). Координатором проекту від України є Харківський національний університет радіоелектроніки.

Загальною метою проекту є розвиток співпраці між університетами та підприємствами в Україні з метою підвищення ІТ-освіти для забезпечення ринку ІТ-аутсорсингових послуг професіоналами високої кваліфікації.

Конкретними цілями проекту є:
- Реалізація гібридної стратегії партнерства між університетами та підприємствами України за рахунок європейського досвіду IT- аутсорсингу.
- Створення основи для партнерства між університетами та бізнес-клієнтами аутсорсингових послуг, а також забезпечення його сталого розвитку.

Основним засобом досягнення цілей, поставлених у проекті, є створення та організація діяльності мережі спеціалізованих навчальних науково-виробничих центрів аутсорсингу (OSTPC – Outsourcing Training and Production Center) в рамках єдиного інформаційного простору України. Задачею цих центрів є координація виконання проектів, залучення фахівців, студентів, аспірантів, викладачів до виконання практичних завдань та навчання.

На даному етапі в ЧНТУ проводиться розробка підсистем для інтегрованої інформаційної системи (ІІС), яка буде основою функціонування центрів аутсорсингу. Також в університеті планується відкриття філії OSTPC.

Робоча група проекту в ЧДТУ:
Керівник - Казимир Володимир Вікторович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Інженерної академії України.
Учасники:
Лапінський Ігор Едуардович, проректор з адміністративно-господарської роботи.
Дрозд Олександр Петрович, аспірант.
Тевкун Марія Вадимівна, аспірант.
Петренко Тарас Анатолійович, викладач кафедри математичного моделювання і інформатики.

ОГОЛОШЕННЯ