ua en

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ МОН УКРАЇНИ НА 2021 РІК

Конференції  університету   у переліку:

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства», 25-26 березня 2021 року (с.13, п.26).

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології бізнесу, природокористування і туризму», 8 квітня 2021 року (с.19, п. 40).

І Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі» (онлайн), 14 травня 2021 року (с.53, п.105,).

Х Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти» (заочна участь), 14 грудня  2021 року (с.104, п.210).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі», 18-19 березня 2021 року (с.115, п. 25).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Вільне програмне забезпечення в освіті, науці, бізнесі», 23квітня 2021 року (с.151, п.125).

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція  молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина», 18-19 травня 2021 року (с.174, п.186).

 

ПЕРЕЛІК  НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ З ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКИ В СИСТЕМІМОН  УКРАЇНИ НА 2021  РІК

Конференції  університету  у переліку:

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал соціальної роботи в сучасному світі: на межі науки та практики», 20-21 травня 2021 року (с. 69, п. 224)

ХІ Міжнародна науково-практична конференція  «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (КЗЯТПС-2021), 26-28 травня 2021 року (с. 79, п. 254)

ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС ’2021», 28 червня – 1 липня  2021 року (с. 99, п.329 у переліку)

VІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», 27 листопада 2021 року (с.182, п.587)

IІ Міжнародна науково-практична конференція «Новітні технології сучасного суспільства. НТСС 2021», Грудень 2021 року (с. 194, п.629)

Усеукраїнська науково-практична конференція педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів «Сучасні стратегії формування українськомовної особистості»,  21 лютого 2021 року (с. 198, п.644)

ХVI Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід»: Геосфера – 2021», 7-8 жовтня 2021 року (с. 325, п.1103)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-економічні виклики: креативні індустрії, соціальна психологія, соціальна робота», 18 березня  2021 року (с. 205, п. 667)

V Всеукраїнська конференція «Європейський вимір публічного управління», 10 грудня 2021 року (с.278, п.949)

Перелік наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених МОН України на 2020 рік

Конференції  університету   у переліку

 • 1. Міжнародна науково-практична конференція «Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку  суспільства» (с. 40, п.97 у переліку).
 • 2. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та  соціокультурні аспекти» (заочна участь)  (с. 90, п.224 у переліку).
 • 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі»  (с. 144, п. 392 у переліку).
 • 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (с. 156, п. 424 у переліку).

Завантажити перелік конференцій

ПЕРЕЛІК  наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі  МОН  України на 2020 рік

Конференції  університету  у переліку

 • Інтернет-конференція  «Екологістика, рециклінг і поводження з відходами» (с.335, п.103 у переліку)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Безпека ресурсів інформаційних систем (Information Systems Security Recources)»  (с. 39, п. 109, у переліку).
 • Х Міжнародна науково-практична конференція  «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2020)»  (с. 58, п.163 у переліку).
 • ХV Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС ’2020» (с. 113, п.306 у переліку)
 • ХVI Міжнародний форум – ГЕОСФЕРА (с. 150, п. 418 у переліку).
 • VІ Міжнародна науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»  (с. 196, п. 546 у переліку)
 • I Міжнародна науково-практична конференція «Новітні технології сучасного суспільства. НТСС 2020» (с. 205, п.573 у переліку)

Завантажити перелік конференцій

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти у 2019 році.


ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ У 2019 РОЦІ


Перелік міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2018 році

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти у 2018 році.


Перелік міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2017 році

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти у 2017 році.

ОГОЛОШЕННЯ