ua en

РЕЗУЛЬТАТИ проведення ФВВ та співбесіди за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» ОПП «Державна служба» у 2020 році

Підготовка магістрів за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (освітня програма «Державна служба») у Національному університеті «Чернігівська політехніка» проводиться  з 2004 р. і за цей період підготовлено більше 1000 осіб.

Підготовка здійснюється згідно з освітньо-професійною програмою та навчальними планами, затвердженими у відповідному порядку. Програма передбачає поглиблене вивчення таких дисциплін, як публічна політика, публічна служба, стратегічне управління, економічна політика, право в публічному управлінні, соціальна та гуманітарна політика, ділові іноземна мова, ділова українська мова в публічних комунікаціях, менеджмент публічної влади та інші. Випускники магістратури державної служби після закінчення навчання працюють в Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, СБУ, Генеральній прокуратурі України та обласних прокуратурах, в Міністерстві юстиції України, Міністерстві освіти і науки України, у місцевих органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

На навчання за державним замовленням згідно Постанови КМУ від 29.07.2009 р. №789 із змінами, внесеними постановою КМУ від 13.06.2018 р. №482 (https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro--deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini) приймаються особи, які:

 • мають повну вищу освіту;
 • працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування;
 • мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік;

Особи, які відповідають вище вказаним вимогам та успішно склали вступні фахові випробування, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання на контрактній основі.

До заяви про вступ на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» додаються:

 • заяву;
 • чотири фотокартки розміром 3х4см;
 • копії диплома про вищу освіту та додатка, трудової книжки, ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податку, засвідчені в установленому порядку;
 • копії паспортів громадянина України та закордонного;
 • довідка з відділу кадрів про при рівняння до відповідної групи оплати праці.

Паспорт і військовий квиток (для військовозобов’язаних) подаються особисто.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних екзаменів з:

для здобувачів на основі освітнього ступеня спеціаліст, магістр

 • основ держави і права (тестування);
 • основ економіки (тестування);
 • іноземної мови (тестування);
 • співбесіди з питань, що стосуються публічного та державного управління (питання).

для здобувачів на основі освітнього ступеня бакалавр

 • основ держави і права (тестування);
 • основ економіки (тестування);
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови;
 • співбесіди з питань, що стосуються публічного та державного управління (питання).

Вступні фахові випробування проводяться державною мовою. 

Підготовка здобувачів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2020-2021 н.р. буде здійснюватися за наступною освітньо-професійною програмою «Державна служба»

Прийом документів: з 05 серпня по 22 серпня 2020 року.

Вступні випробування: з 23 серпня 2020 року.

Навчання починається з 15 вересня.

Особи, які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом або у них відсутній стаж роботи чи порушуються вікові обмеження, зараховуються на навчання на контрактній основі за окремим договором в межах ліцензованого обсягу.

Строк навчання за заочною (дистанційною) формою – 16 місяців.

Контактна особа: Лашук Оксана Сергіївна 0937743539/0676951415
e-mail: kcyu_lashul@ukr.net

ОГОЛОШЕННЯ