ua en

Наукові дослідження та розробки, які виконує Національний університет «Чернігівська політехніка»

Тематичний план 2018

Тематичний план 2019

Тематичний план 2020

Наукові дослідження та розробки у межах другої половини робочого часу науково-педагогічних працівників університету

Тематичний план 2017-2018

Тематичний план 2018-2019

Тематичний план 2019-2020

Тематичний план 2020-2021

Реєстрація науково-дослідних робіт у УкрІНТЕІ

Рекомендації виконавцям наукових досліджень та науково-технічних розробок щодо реєстрації наукових тем у Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ).

У рекомендаціях викладені  загальні вимоги та правила  щодо організації та порядку виконання ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт НДР (ДКР). Наводяться вимоги та рекомендації щодо підготовки  реєстраційних документів при відкритті НДР, облікових та звітних документів після завершення етапу чи усієї роботи, де у додатках наводяться приклади їх оформлення.

Реєстраційні, облікові та інформаційні картки заповняється за допомогою програми Nddkr09.

Документи, якими слід керуватись:

Наказ МОН України № 977 "Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій"

Державні стандарти, відповідно до яких оформлюються реєстраційні матеріали:

ДСТУ 3008-95 - «Структура і правила оформлення. Документація. Звіти у сфері науки і техніки».

ДСТУ 3582–97 - «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»

ДСТУ 7.1-2006 - «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні  вимоги та правила складання».

ДСТУ 3278 - «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво»


ОГОЛОШЕННЯ