ua en

Організаційна структура управління університету

Структура Чернігівського національного технологічного університету включає 7 навчально-наукових інститутів, 2 факультети, 33 кафедри, центр перепідготовки та заочного навчання, аспірантуру та докторантуру, наукову бібліотеку, бізнес-інноваційний центр, редакційно-видавничий відділ та розвинену мережу госпрозрахункових підрозділів. До складу університету входять Коледж економіки і технологій та Коледж транспорту та комп'ютерних технологій.

Основні підрозділи:

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

 • Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
 • Кафедра філософії і суспільних наук
 • Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
 • Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 • Кафедра маркетингу, РR-технологій та логістики
 • НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації

  Юридичний факультет

  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТРАНСПОРТУ

  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ТУРИЗМУ

  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТОРГІВЛІ

  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ ДИЗАЙНУ ТА ГЕОДЕЗІЇ


 • ВЧЕНА РАДА

 • До складу ЧНТУ входять коледжі:

 • Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки і технологій» Національного університету «Чернігівська політехніка»
 • Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій» Національного університету «Чернігівська політехніка»
 • Підрозділи, які забезпечують вдосконалення здобутих теоретичних знань і практичного досвіду:

 • ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ
 • АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА
 • Підрозділи, які забезпечують навчальний процес і наукову діяльність:

 • НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
 • РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
 • БІЗНЕС-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
 • ЦЕНТР ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
 • ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА УНІВЕРСИТЕТУ
 • Підготовка до вступу у ВНЗ:

 • ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

 • МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.
 • ЇДАЛЬНЯ

 • ОГОЛОШЕННЯ