Версія для друку
Середа, 14 лютого 2018 10:08

Серія 1, Економіка і управління: електронний збірник наукових праць

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Савченко В. Ф., Пустовойт Д. В. Досвід активізації інноваційної діяльності у провідних країнах світу в період становлення v технологічного укладу
Демченко М. Ю., Горбенко К. М. Перешкоди на шляху кредитування українських підприємств
Товстиженко О. В., Горбенко К. М. Актуальні проблеми пенсійної системи в Україні
Товстиженко О. В., Пустовойт Д. В. Аналіз інвестиційної діяльності страхових компаній України
Клінцов Л. М., Гур’єв В. І. Моделювання динаміки кількості підприємств в Україні
Гонта С. В. Вплив ментальних детермінант на процес трансформації структури національної економіки

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Боронос В. Г., Федченко К. А. Врахування соціальних факторів у процесі регулювання екологічної безпеки в Україні
Кощій О. В. Соціальна відповідальність бізнесу в сфері соціально-економічної адаптації осіб з обмеженими фізичними можливостями
Зеленська О. О., Краснянська Ю. В. Проблеми взаємодії ринків освітніх послуг і праці в Україні
Хмелевський С. М., Бондарчук А. А. Ефективне використання трудового потенціалу в умовах нестабільної економічної ситуації в країні

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА
Коваленко Л. О., Жданюк Д. С. Ефективність використання оборотних активів підприємств виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів та напрямки удосконалення управління ними
Коваленко Л. О., Тимошенко В. І. Сучасні проблеми формування амортизаційної політики підприємств промисловості
Товстиженко О. В., Горбенко К. М. Аналіз розвитку автострахування в Україні

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Карпенко Ю. М., Суворова С. Г. Маркетинг малого бізнесу: організаційні підходи та особливості управління

Відомості про авторів
Правила оформлення та подання рукопису до електронного журналу

Читати 2539 разів