Архів

Чернігівський науковий часопис

Електронне наукове видання

Electronic scientific edition

 

Чернігівський науковий часопис

 

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.).

Редакційна колегія електронного видання

Чернігівський науковий часопис

Серія 1

О.І. Гонта

доктор економічних наук, професор,
(головний редактор);

Л. Л. Антонюк

доктор економічних наук, професор;

С. М. Вдовенко

доктор наук з державного управління, доцент;

О. А. Грішнова

доктор економічних наук, професор;

Р. Дьякон

доктор економічних наук, професор;

М. Живитере

доктор економічних наук, професор;

В. П. Ільчук

доктор економічних наук, професор;

В. М. Левківський

доктор економічних наук, професор;

А. М. Поручник

доктор економічних наук, професор;

В. Ф. Савченко

доктор економічних наук, професор;

О. І. Гонта

доктор економічних наук, доцент;

В. Б. Тропіна

доктор економічних наук, доцент;

К. В. Корсак

доктор філософських наук, професор;

А. І. Мельник

доктор філософських наук, доцент;

Ю. В. Кирилюк

кандидат економічних наук, доцент;

В. В. Гливенко

кандидат економічних наук, доцент;

Л. О. Коваленко

кандидат економічних наук, професор
(відповідальний редактор).

 

 

 

Серія 2

І. С. Каленюк

доктор економічних наук, професор
(головний редактор);

Є. Ю. Сахно

доктор технічних наук, професор
(відповідальний редактор);

В. Г. Бурачек

доктор технічних наук, професор;

О. І. Давиденко

доктор технічних наук, професор;

I. М. Іванова

доктор технічних наук, професор;

Б. М.  Лисицин

доктор технічних наук, професор;

М. В. Мошель

доктор технічних наук, професор;

В. О. Плоский

доктор технічних наук, професор;

С. В. Цюцюра

доктор технічних наук, професор;

В. А. Іванишин

доктор геологічних наук, доцент;

С. М. Вдовенко

доктор наук з державного управління, доцент;

Міхай Соболш

доктор наук, професор;

Іван Курій

доктор технічних наук, професор;

Тереза Бардинська-Броненберг

доктор наук, професор;

Карел Радей

доктор наук, професор;

Сабіна Зьрубек

доктор технічних наук, професор;

Бринь Михайло Якович

кандидат технічних наук, професор;

В. І. Гурєв

кандидат технічних наук, доцент;

М. С. Дорош

кандидат технічних наук, доцент;

С. В. Завацький

кандидат технічних наук, доцент;

В. І. Зацерковний

кандидат технічних наук, доцент;

І. В. Калінько

кандидат технічних наук, доцент;

О. І. Терещук

кандидат технічних наук, доцент;

В. І. Шевель

кандидат технічних наук, доцент.Друкується в авторській редакції з оригінал-макетів авторів.

Редколегія не завжди поділяє погляди авторів статей.
За достовірність викладених фактів відповідальність несе авторГоловний редактор

І. С. Каленюк

Відповідальний редактор

О. В. Кунденко

Технічний редактор

Н. В. Мороз, Г. В. Макаренко

Технічний редактор з питань комп’ютерного забезпечення

С.В. Злобін

Мовне редагування

Л. В. Зіневич, І. В. Федорчук

Комп’ютерна верстка

О. О. ГладченкоНабір комп’ютерний. Здано до друку 28.01.2011. Підписано до друку 27.01.2011.
Формат 60χ84/16. Папір офсетний №1. Друк різографічний.
Умов. друк. арк. 12,5. Обл.-вид.арк. 10,12.
Наклад 500 прим. Зам. № ___/2009

Державний інститут економіки і управління
14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи
серія ДК № 3113 від 19.02.2008 р.
Віддруковано технічними засобами в редакційно-видавничому відділі
Чернігівського державного інституту економіки і управління

Останнє оновлення на Вівторок, 13 березня 2018, 09:47
 
 

Зараз on-line

На даний момент 15 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні174
mod_vvisit_counterВчора152
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні326
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні1275
mod_vvisit_counterВ цьому місяці1044
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці7440
mod_vvisit_counterРазом493858